blokje2 kringloop

blokje 2 oosterhout

Ophaaldienst

 

Gratis ophalen van goederen
Na telefonische afspraak via de Kringlooplijn 0900-8.21.22.48 (lokaal tarief) worden nog te gebruiken meubels, huisraad, boeken, lampen, wasmachines etc. gratis bij u opgehaald.

De ervaring heeft geleerd dat een gedeelte van de aangeboden spullen niet verkoopbaar is. Dit kan zijn omdat het te veel versleten is, er geen vraag naar is, of omdat het aanbod te groot is. Deze spullen moeten wij afvoeren als afval, al dan niet gesorteerd. Toch brengt dit altijd hoge kosten met zich mee. Om deze kosten beheersbaar te houden, zijn wij gedwongen heel selectief in te zamelen.

Daarom bepaalt onze chauffeur of goederen geschikt zijn voor de kringloopwinkel, of dat u de goederen als afval moet aanbieden op de milieustraat.
In plaats van dat u het naar de milieustraat moet brengen, kunt u het afval ook meegeven aan de chauffeur. Wel zijn wij dan genoodzaakt voorrijkosten in rekening te brengen van €35,00 + het bijbehorende storttarief op de milieustraat.
U kunt nog te gebruiken goederen altijd zelf naar het Kringloopbedrijf brengen.

Kringlooplijn
Hier worden de telefonische afspraken gemaakt voor het ophalen van spullen en verwerkt tot een routeplanning.
Het telefoonnummer is 0900-8.21.22.48 (lokaal tarief)
Behalve voor het maken van afspraken kunt u dit nummer ook bellen voor meer informatie of het melden van klachten.

 

Copyright 2011: Kringlooplijn.nl

Webdesign: Armi Webdesign