blokje 2 oosterhout

Ophaaldienst

 

Gratis ophalen van goederen
Na telefonische afspraak met de kringlooplijn 0900-8212248 worden nog te gebruiken meubels, huisraad, boeken, lampen, wasmachines etc. gratis bij u opgehaald.

Deze spullen worden nagekeken, eventueel gerepareerd ( alleen elektrische apparaten)  en verkocht in onze winkel.
U kunt nog te gebruiken goederen altijd zelf naar het Kringloopbedrijf brengen.

Gescheiden inzameling
In onze containers worden de afvalstromen strikt gescheiden zodat deze indien mogelijk als materiaal kunnen worden hergebruikt.
Wij scheiden de volgende stromen:

Kleding
De kleding die bij de burgers wordt opgehaald of naar het kringloopbedrijf wordt gebracht, gaat naar een centraal sorteercentrum. Daar wordt uitgezocht wat verkoopbaar is voor onze winkels. De rest wordt als partij verkocht aan met name Oostbloklanden.

Non Ferro
Hieronder verstaan we aluminium, lood, zink, koper, tin en roestvrij staal
Deze materialen worden gescheiden van het schroot, vooral omdat ze een hogere marktwaarde hebben dan schroot.

Metaal
Het oud ijzer wordt verkocht aan de verwerkende industrie. Door het te smelten kan het weer opnieuw worden verwerkt en gebruikt worden als grondstof in de metaalindustrie.

Wit- en bruingoed
Het ingezamelde bruin- en witgoed wordt nagekeken, eventueel gerepareerd en verkocht in onze winkel. Wat niet verkoopbaar is, wordt afgevoerd naar gespecialiseerde bedrijven. Daar wordt het bruin- en witgoed gedemonteerd en worden alle materialen zo veel mogelijk hergebruikt.

Restafval
Het restafval gaat naar de verbrandingsoven.

 

Copyright 2011: Kringlooplijn.nl

Webdesign: Armi Webdesign